Game Flash Dừng Đó Zombie

đèn flash

Toàn màn hình
Dừng Đó Zombie

Dừng Đó Zombie

Bạn cần phải bảo vệ những người sống sót đồng bào của bạn từ các zombies sắp tới. Nơi sống sót mạnh mẽ trên đường.

Nhấp vào trên các survivorbuttons ở dưới cùng của màn hình và sau đó đặt người sống sót của bạn trên bản đồ. Khi những thây ma, những người sống sót sẽ hoạt động tự động.

Bạn thích Stop That Zombie? Chia sẻ nó với bạn bè của bạn !!

Chia sẻ link:

Dừng Đó Zombie

Stop That Zombie

Bạn cần phải bảo vệ những người sống sót đồng bào của bạn từ các zombies sắp tới. Nơi sống sót mạnh mẽ trên đường.

Nhúng game này vào trang web của bạn bằng cách sao chép đoạn code dưới đây:
Tình yêu Flash Games rss twitter Facebook Google +