Game Flash Linh hồn cốt lõi

đèn flash

Toàn màn hình
Linh hồn cốt lõi

Linh hồn cốt lõi

Linh hồn Core là một chương mới trong các trò chơi loạt thoát Core. Cuộc phiêu lưu mới quản lý để thống nhất toàn bộ câu chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau dự án cốt lõi và sẽ phụ thuộc vào bạn để tiết kiệm hành tinh. Hy vọng bạn thưởng thức và Good Luck!

Bạn thích Soul Core? Chia sẻ nó với bạn bè của bạn !!

Chia sẻ link:

Linh hồn cốt lõi

Soul Core

Linh hồn Core là một chương mới trong các trò chơi loạt thoát Core. Cuộc phiêu lưu mới quản lý để thống nhất toàn bộ câu chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau dự án cốt lõi và sẽ phụ thuộc vào bạn để tiết kiệm hành tinh. Hy vọng bạn thưởng thức và Good Luck!

Nhúng game này vào trang web của bạn bằng cách sao chép đoạn code dưới đây:
Tình yêu Flash Games rss twitter Facebook Google +