Game Flash Tàu Sweeper

đèn flash

Toàn màn hình
Tàu Sweeper

Tàu Sweeper

Đặt tàu của bạn ... Hãy sẵn sàng ... Cháy!

Bạn thích Ship Sweeper? Chia sẻ nó với bạn bè của bạn !!

Chia sẻ link:

Tàu Sweeper

Ship Sweeper

Đặt tàu của bạn ... Hãy sẵn sàng ... Cháy!

Nhúng game này vào trang web của bạn bằng cách sao chép đoạn code dưới đây:
Tình yêu Flash Games rss twitter Facebook Google +